Collectief 'Staden'

Locatie:
Staden
Categorie:
nieuwbouwprojecten, groepswoningbouw
Fase:
voorontwerp
Jaar:
2023
Bijzonderheden/Specificaties:
erfgoedwaarde, groepswoningbouw

In het centrum van Staden, tegenover het marktplein en de kerk vinden we het voormalige gemeentehuis terug. Het is een statig hoekgebouw met een sterke architecturale uitstraling, die ze te danken heeft aan enkele uitgesproken vormkenmerken (lantaarn op de hoek, een loggia, twee tuitgeveltjes, het wapenschild etc.) Dit gebouw vindt aansluiting met twee aanpalende panden, opgetrokken in een gele baksteen, die enkele vormkenmerken – zij het minder uitgesproken – delen. Ook hier zien we de tuitgeveltjes, ontlastingsbogen boven gevelopeningen en een loggia terugkeren. Binnen deze context wordt een vernieuwend en duurzaam woonproject van kwalitatieve en betaalbare koopappartementen beoogd, aangevuld met een winkel- of horecaruimte, en waarbij de bushalte wordt meegenomen in de ontwikkeling. De ambitie om hiermee het hoekgebouw te opwaarderen, én een meerwaarde voor het centrum te creëren wordt daarbij naar voorgeschoven. Gezien het unieke karakter ervan, kiezen we ervoor om het hoekgebouw integraal te behouden, en zien we de nieuwe uitbreiding als een aanvulling van het bouwblok, waarbij het hoekgebouw een prominente plaats krijgt. De gelijkvloerse bouwlaag laden we daarbij zoveel mogelijk op met publieke functies ter ondersteuning van het leven in de dorpskern. We introduceren een groene binnenkoer, een beperkte patio aan de achterzijde van het bouwblok die licht en lucht toelaat en zo bijdraagt tot een aangename handelsruimte. Op de verdiepingen worden de woongelegenheden ondergebracht, waarbij we – binnen de contouren van de stedenbouwkundige voorschriften en onze eigen randvoorwaarden – twee doorzontypes realiseren binnen het hoekgebouw, en acht zuidgerichte woningen in de nieuw uitbreiding. We voorzien voornamelijk inpandige terrassen aan de achterzijde van het gebouw, maar grijpen eveneens de kans om enkele dakterrassen aan de straatzijde in te richten op de terugliggende derde verdieping, dewelke zicht genieten op de kerk en het marktplein. Ter hoogte van één van de bordessen in de traphal, centraal in de uitbreiding, richten we een brede overloop in met zicht op straat: een rustpunt in het gebouw, en een beperkte collectieve plek die sociaal contact tussen de bewoners kan stimuleren.

No items found.

Wil je duurzaam bouwen of renoveren met ons architectenbureau?

Maak een afspraak!