Sportinfrastructuur WSW21

Locatie:
Wezembeek-Oppem
Categorie:
Publiek
Fase:
Vergunningsaanvraag
Jaar:
2021
Bijzonderheden/Specificaties:
Kantine, sportvelden

Op een centraal gelegen perceel, tussen woningen en een basisschool, bevindt zich de projectsite die gekenmerkt wordt door een sterk niveauverschil. Een zorgvuldige inplanting van zowel de terreinen als de kantine houdt rekening met de belangrijkste randvoorwaarden: het beperken van lawaaihinder ten opzichte van de buurt, een antwoord bieden op de helling in het terrein, én het gevraagde programma op een logische plaats centraliseren. We verbreden daarom de bestaande buffer tussen de site en de woningen, en voorzien hier een dense groenstrook waarin we het pad naar de kantine en de pleinen laten vertrekken. Op deze manier zorgen we voor een geluidbuffer tussen de site, de parking en de woningen die er het dichtst tegen liggen. Het nieuwe kunsthockeyveld wordt parallel aan de perceelsgrens met de basisschool geplaatst, waardoor ook hier de druk op de buurt beperkt wordt. Centraal op het terrein, tussen de parking en het kunsthockeyveld, stellen we een tweede groenstrook voor. Ze bestaat uit lage struiken, planten en enkele bomen, en wordt opgeladen met sport- en spelelementen en uitdagende speelheuvels. Dit wordt een informele sport- en speelplek voor de kleinsten of een rust- en picknickplaats voor tijdens de matchen of toernooien. Deze aangename groenstrook vindt, via luie en brede treden – een tribune naast het hockeyveld – aansluiting met het ruime terras dat grenst aan de kantine. We kiezen voor een eenvoudige en economische staalstructuur en beogen daarmee een visueel lichte constructie die op een subtiele manier opgaat in haar omgeving. De slanke luifelstructuur en passerelle geven het gebouw een open karakter en zorgen voor een naadloze aansluiting tussen binnen en buiten, waardoor de relatie tot de velden maximaal wordt uitgespeeld. Onder deze luchtige structuur brengen we het vaste programma onder in een meer gesloten volume, dat een buffer vormt tussen de buurt en de eigenlijke kantine met terras.

No items found.

Wil je duurzaam bouwen of renoveren met ons architectenbureau?

Maak een afspraak!