SHV 'Binnenkouter'

Locatie:
Wetteren
Categorie:
Nieuwbouwprojecten, collectief wonen
Fase:
Wedstrijd, finalist
Jaar:
2018
Bijzonderheden/Specificaties:
Sociale woningbouw

We zoeken naar een schakeling van huizen die rekening houdt met de zichtlijnen naar kerk en weilanden, de wens tot het uitbreiden van de boomgaard aan de rand van de site, de introductie van een intensieve groenzone die het straatbeeld kan opladen en de herbestemming van het populierenbos tot wadi/vijverbos aan de rand van het projectgebied. We kiezen er ook voor carports te realiseren binnen het bouwblok. Hierdoor blijft niet alleen een maximaal doorzicht tussen de huizen gegarandeerd, maar worden ook de zijtuinen zo optimaal mogelijk benut. Ook fietsenstallingen en tuinbergingen worden binnen de bouwzone gerealiseerd. Binnen deze randvoorwaarden werken we drie woningtypologiƫen uit die voldoen aan de oppervlaktenormen en budgettering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), en die kunnen worden ingezet binnen het projectgebied. De ontworpen volumes worden opgetrokken in baksteen en dakpannen: duurzame materialen die bovendien verwijzen naar de materialiteit uit de ruime omgeving. Raamopeningen in een speels ritme zorgen er, in combinatie met de uitsparingen ter hoogte van de carports, voor dat het geheel al te massief zou aanvoelen.

No items found.

Wil je duurzaam bouwen of renoveren met ons architectenbureau?

Maak een afspraak!