Vlabo IVK

Locatie:
Kumtich (Tienen)
Categorie:
Nieuwbouwprojecten, collectief wonen
Fase:
In uitvoering
Jaar:
2019
Bijzonderheden/Specificaties:
Helling in terrein, bouwen naast spoorlijn

De site is gelegen tussen een rustige woonstraat en de spoorlijn Brussel-Luik, en stijgt ongeveer drie meter van oost naar west. Het niveau van de spoorweg en de bufferzone die de spoorweg van de site scheidt, blijft relatief gelijk. Hierdoor manifesteert de berm zich aan de oostzijde op het perceel. Aan de westzijde is hij bijna verdwenen. Achter de spoorlijn bevindt er zich een weidse vlakte, landbouwgebied, die bijdraagt tot het unieke karakter van de projectsite. We wensen een mix van open en halfopen huizen te realiseren die enerzijds rekening houdt met de helling in het terrein en anderzijds contact zoekt met het mooie dat zich achter het spoor bevindt. We ontwerpen een plateau waarop de huizen zijn ingeplant en dat de helling van het terrein opvangt en tegelijkertijd de huizen onderling visueel met elkaar verbindt. Vermits de huizen ten oosten uitkijken op een hoge berm, tillen we hier de verdieping achteraan omhoog tot net boven de berm. Zo krijgen de achteraan gelegen kamers op de verdieping zicht op de open vlakte achter de spoorweg.

No items found.

Wil je duurzaam bouwen of renoveren met ons architectenbureau?

Maak een afspraak!