SHV 'Berkestraat'

Locatie:
Oudegem
Categorie:
Nieuwbouwprojecten, collectief wonen
Fase:
Uitvoering
Jaar:
2019
Bijzonderheden/Specificaties:
Sociale woningbouw, vierkantshoeve

Langs de Berkestraat bevindt zich, op de grens met een natuurgebied, een oude vierkantshoeve. De plannen om deze te slopen en het perceel te verkavelen tot een lintbebouwing langsheen de Berkestraat worden opgeborgen. In plaats daarvan ontwerpen we een woonproject dat de oude inplanting van de gebouwen respecteert en terug oproept. We vertrekken van het gegeven van de vierkantshoeve om een duidelijk beeld te scheppen: een herkenbaar, sterk volume dat statig ingeplant staat in de glooiing van het landschap. Het overbruggen van het niveauverschil en het vormen van de grens met het natuurgebied ten oosten van het perceel gebeurt via het principe van een ‘ha-ha’, een natuurlijke afsluiting van weilanden door middel van een abrupt hoogteverschil (bvb. gracht met talud). Dit zorgt voor een duidelijke grens van het bouwblok en laat doorzichten naar het achterliggende natuurgebied toe.

No items found.

Wil je duurzaam bouwen of renoveren met ons architectenbureau?

Maak een afspraak!